Odricanje od odgovornosti

Ne garantujemo da će ove web stranice uvek biti dostupne i raspoložive, te da neće sadržavati greške ili viruse. Ne možemo odgovarati za bilo kakvu štetu ili povredu nastalu kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe informacija dostupnih na ovim web stranama ili sadržaja koje su na njima objavili ili dodali drugi korisnici.

Sav pisani, audio i video sadržaj objavljen predstavljaju opšte informacije čiji je cilj sticanje jasnije opšte slike o proizvodima i temama kojima se sajt bavi. Ukoliko dođe do zabune i pogrešne kupovine proizvoda, ostvarivanje prava na povrat novca je regulisano našom odredbom u delu Uslovi korišćenja, pod „Odustanak od ugovora“.

Za svako detaljno i stručno tumačenje i objašnjenje medicinskih delovanja, stanja ili rezultata analiza obavezno se obratite svom lekaru ili farmaceutu.

Na našim web stranicama pronaći ćete linkove do drugih web stranica. Na izgled i sadržaj tih eksternih web stranica nemamo nikakav uticaj. Iz tog razloga ne preuzimamo nikakvu odgovornost za njihov izgled i sadržaj. Ova izjava odnosi se na sve spoljne reference prikazane na našoj web stranici.

Tim osoba koji učestvuju u radu i razvoju sajta, te operateri koji Vas pozivaju putem telefona, radi dodatnih informacija nikako se ne mogu smatrati odgovornim za bilo kakvo pogrešno tumačenje informacija ili davanje pogrešnih procena o zdravstvenom stanju, kao i za tačnost i ispravnost naučnih članaka, podataka i linkova ka spoljnim izvorima koji su objavljeni na sajtu, niti se mogu smatrati odgovornim za eventualne postupke preduzete na osnovu informacija u člancima.

Nečemo snositi odgovornost za tačnost informacija koje su navedene na sajtu, a koje potiču od strane trećih lica.

Naš cije da zameni Vašeg lekara ili farmaceuta već da vas dodatno informiše.